Jacek Soska

Imię i nazwisko: Jacek Soska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jacek Soska - X kadencja 1989 - 1991
- Jacek Soska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 35 Sosnowiec

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie przyspieszenia realizacji ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 226)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, Zootechnika

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik - wlasciciel gospodarstwa

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 35 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie przyspieszenia realizacji ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 226) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, Zootechnika (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik - wlasciciel gospodarstwa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)