Jacek Taylor

Imię i nazwisko: Jacek Taylor
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jacek Taylor - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. immunitetu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 377)

Podkomisje: Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet im A.Mickiewicza, Poznan, 1962, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. immunitetu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 377) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im A.Mickiewicza, Poznan, 1962, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)