Jan Bury

Imię i nazwisko: Jan Bury
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jan Bury - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Bury - IV kadencja 2001 - 2005
- Jan Bury - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 29 Rzeszow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. mlodziezy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Rzeszow, 1990, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo karne

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: specjalista d/s organizacyjno-prawnych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 29 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Rzeszow, 1990, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo karne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z specjalista d/s organizacyjno-prawnych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)