Jan Krol

Imię i nazwisko: Jan Krol
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jan Krol - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Krol - VI kadencja 1972 - 1976
- Jan Krol - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Krol - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 21 Koszalin

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Krakow, 1972, Ekonomika Produkcji, sp. przemysl

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 21 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Krakow, 1972, Ekonomika Produkcji, sp. przemysl (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)