Jan Kulas

Imię i nazwisko: Jan Kulas
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jan Kulas - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Kulas - IV kadencja 1965 - 1969
- Jan Kulas - V kadencja 1969 - 1972
- Jan Kulas - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 309)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. historia - archiwistyki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 309) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. historia - archiwistyki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)