Jan Majewski

Imię i nazwisko: Jan Majewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 29 Rzeszow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. stosowania ustawodawstwa stanu wojennego, szczegolnie specjalnych ustaw karnych oraz przygotowania aktow prawnych likwidujacych ich skutki

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP (druk 525)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci (druk 84)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189)

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1971, Prawo Miedzynarodowe Publiczne, sp. radca prawny, sedzia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: radca prawny, aplikacja sadowa i egzamin sedziowski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 29 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. stosowania ustawodawstwa stanu wojennego, szczegolnie specjalnych ustaw karnych oraz przygotowania aktow prawnych likwidujacych ich skutki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP (druk 525) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci (druk 84) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189) (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1971, Prawo Miedzynarodowe Publiczne, sp. radca prawny, sedzia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z radca prawny, aplikacja sadowa i egzamin sedziowski (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)