Jan Mizikowski

Imię i nazwisko: Jan Mizikowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 26 Siedlce

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich, a takze innych przestepstw przeciwko zyciu, zdrowiu i wolnosci czlowieka oraz wymiarowi sprawiedliwosci nie sciganych z przyczyn politycznych w latach 19

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1955, Wydzial Prawa, sp. prawo ogolne

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 26 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich, a takze innych przestepstw przeciwko zyciu, zdrowiu i wolnosci czlowieka oraz wymiarowi sprawiedliwosci nie sciganych z przyczyn politycznych w latach 19 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1955, Wydzial Prawa, sp. prawo ogolne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)