Jan Olszewski

Imię i nazwisko: Jan Olszewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jan Olszewski - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Olszewski - III kadencja 1961 - 1965
- Jan Olszewski - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Olszewski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1953, Wydzial Prawa, sp. kryminologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1953, Wydzial Prawa, sp. kryminologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)