Jan Pamula

Imię i nazwisko: Jan Pamula
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 34 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1974, Wydzial Ekonomiki Obrotu , kier. statystyka i ekonometria

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Zarzadu Izby Rzemieslniczej, prezes Zarzadu i v-ce przewodniczacy Rady Fundatorow Fundacji Odnowa Zabytkow Krakowa

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 34 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Krakow, 1974, Wydzial Ekonomiki Obrotu , kier. statystyka i ekonometria (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Zarzadu Izby Rzemieslniczej, prezes Zarzadu i v-ce przewodniczacy Rady Fundatorow Fundacji Odnowa Zabytkow Krakowa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)