Jan Piatkowski

Imię i nazwisko: Jan Piatkowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jan Piatkowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 10 Opole

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1963, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: minister sprawiedliwosci

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1963, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z minister sprawiedliwosci (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)