Jan Piskorski

Imię i nazwisko: Jan Piskorski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, Prawniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: adwokat

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1980, Prawniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z adwokat (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)