Jan Rulewski

Imię i nazwisko: Jan Rulewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jan Rulewski - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Rulewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie procesu restrukturyzacji wojewodztwa walbrzyskiego i likwidacji kopalni zaglebia walbrzyskiego (druk 350)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 548)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 1974, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier-konstruktor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie procesu restrukturyzacji wojewodztwa walbrzyskiego i likwidacji kopalni zaglebia walbrzyskiego (druk 350) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 548) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 1974, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier-konstruktor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)