Jan Zylber

Imię i nazwisko: Jan Zylber
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Partia (wybory): Polska Partia Przyjaciol Piwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Poznan, 1956, Mechanizacja

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: manager, impresario, rolnik, muzyk

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Poznan, 1956, Mechanizacja (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z manager, impresario, rolnik, muzyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)