Janina Kraus

Imię i nazwisko: Janina Kraus
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Janina Kraus - II kadencja 1993 - 1997
- Janina Kraus - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Polski Zwiazek Zachodni

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Podkomisje: Podkomisja ds. gornictwa i energetyki

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, Wydzial Prawa i Administracji, sp. humanistyczna, prawnicza

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowo-badawczy, badania socjologiczne, teoretyczne, empiryczne

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polski Zwiazek Zachodni (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. gornictwa i energetyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Katowice, 1977, Wydzial Prawa i Administracji, sp. humanistyczna, prawnicza (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowo-badawczy, badania socjologiczne, teoretyczne, empiryczne (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)