Janusz Korwin-Mikke

Imię i nazwisko: Janusz Korwin-Mikke
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Polityki Realnej

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Unia Polityki Realnej

Podkomisje: Podkomisja ds. przemyslu zbrojeniowego

Podkomisje: Podkomisja ds. wojska

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Filozofia, sp. teoria podejmowania decyzji

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Polityki Realnej (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Polityki Realnej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przemyslu zbrojeniowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. wojska (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Filozofia, sp. teoria podejmowania decyzji (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)