Janusz Maksymiuk

Imię i nazwisko: Janusz Maksymiuk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Janusz Maksymiuk - II kadencja 1993 - 1997
- Janusz Maksymiuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 11 Wroclaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1975, Wydzial Ogolnorolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 11 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1975, Wydzial Ogolnorolny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)