Janusz Rewinski

Imię i nazwisko: Janusz Rewinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Polska Partia Przyjaciol Piwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)

Podkomisje: Podkomisja ds. radiofonii i telewizji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna, Krakow, 1972, Wydzial Aktorski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wolny zawod - aktor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna, Krakow, 1972, Wydzial Aktorski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wolny zawod - aktor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)