Janusz Zemke

Imię i nazwisko: Janusz Zemke
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Janusz Zemke - II kadencja 1993 - 1997
- Janusz Zemke - III kadencja 1997 - 2001
- Janusz Zemke - IV kadencja 2001 - 2005
- Janusz Zemke - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: UMK, Torun, 1970, Wydzial Prawa i Administracji sp. prawnik

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: radca prawny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z UMK, Torun, 1970, Wydzial Prawa i Administracji sp. prawnik (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z radca prawny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)