Jaroslaw Kaczynski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Kaczynski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jaroslaw Kaczynski - III kadencja 1997 - 2001
- Jaroslaw Kaczynski - IV kadencja 2001 - 2005
- Jaroslaw Kaczynski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: senator I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Prawa i Administracji, sp. nauki prawne

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Prawa i Administracji, sp. nauki prawne (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)