Jaroslaw Ulatowski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Ulatowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Studium Elektroniczne, Grudziadz, 1981, Wydzial Techniczny, sp. elektronika

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: kierownik zakladu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Studium Elektroniczne, Grudziadz, 1981, Wydzial Techniczny, sp. elektronika (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z kierownik zakladu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)