Jerzy Ciemniewski

Imię i nazwisko: Jerzy Ciemniewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Ciemniewski - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Ciemniewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488)

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym (druk 151)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. Regulaminu Komisji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych oraz innych zmianach w ustawach z tym zwiazanych (druk 314)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii o zgodnosci z prawem projektu uchwaly o poparciu Sejmu dla ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (druk 500)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: serbsko-chorwacki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym (druk 151) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. Regulaminu Komisji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych oraz innych zmianach w ustawach z tym zwiazanych (druk 314) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii o zgodnosci z prawem projektu uchwaly o poparciu Sejmu dla ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (druk 500) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z serbsko-chorwacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)