Jerzy Dziewulski

Imię i nazwisko: Jerzy Dziewulski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Dziewulski - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Dziewulski - III kadencja 1997 - 2001
- Jerzy Dziewulski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 34 Bielsko-Biala

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (druk 872, 876)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: wloski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 34 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (druk 872, 876) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1979, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)