Jerzy Hrybacz

Imię i nazwisko: Jerzy Hrybacz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin (druk 519, 541)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Szczecin, 1951, Wydzial Ekonomiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: administracyjne

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin (druk 519, 541) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Szczecin, 1951, Wydzial Ekonomiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z administracyjne (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)