Jerzy Michalak

Imię i nazwisko: Jerzy Michalak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 27 Zamosc

Podkomisje: Podkomisja ds. mlodziezy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Filozofia Chrzescijanska, sp. filozoficzno-psychologiczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nadzor merytoryczny nad poradniami wychowawczo-zawodowymi, specjalnymi osrodkami szkolno-wychowawczymi, pogotowiem opiekunczym, domami dziecka, mlodziezowym osrodkiem wychowawczym i spolecznym liceum ogolnoksztalcacym

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 27 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Filozofia Chrzescijanska, sp. filozoficzno-psychologiczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nadzor merytoryczny nad poradniami wychowawczo-zawodowymi, specjalnymi osrodkami szkolno-wychowawczymi, pogotowiem opiekunczym, domami dziecka, mlodziezowym osrodkiem wychowawczym i spolecznym liceum ogolnoksztalcacym (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)