Jerzy Niczyperowicz

Imię i nazwisko: Jerzy Niczyperowicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 23 Olsztyn

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk 424)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska, Gdansk, 1960, Wydzial Budownictwa Ladowego, sp. budowa mostow

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor Wydzialu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 23 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk 424) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Gdanska, Gdansk, 1960, Wydzial Budownictwa Ladowego, sp. budowa mostow (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor Wydzialu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)