Jerzy Orlowski

Imię i nazwisko: Jerzy Orlowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Orlowski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 5 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: VIII Liceum Ogolnoksztalcace, Lodz, 1969

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: kierownik przedsiebiorstwa, szef pilotow, pilot I kl., instruktor

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: arabski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 5 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z VIII Liceum Ogolnoksztalcace, Lodz, 1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z kierownik przedsiebiorstwa, szef pilotow, pilot I kl., instruktor (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z arabski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)