Jerzy Szmajdzinski

Imię i nazwisko: Jerzy Szmajdzinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Szmajdzinski - IX kadencja 1985 - 1989
- Jerzy Szmajdzinski - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Szmajdzinski - III kadencja 1997 - 2001
- Jerzy Szmajdzinski - IV kadencja 2001 - 2005
- Jerzy Szmajdzinski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1975, Wydzial Gospodarki Narodowej, sp. finanse

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna, Wroclaw, 1975, Wydzial Gospodarki Narodowej, sp. finanse (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)