Jerzy Zdrada

Imię i nazwisko: Jerzy Zdrada
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Zdrada - X kadencja 1989 - 1991
- Jerzy Zdrada - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 35 Sosnowiec

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1960, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: historyk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 35 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1960, Wydzial Filozoficzno-Historyczny, sp. historia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z historyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)