Joanna Starega-Piasek

Imię i nazwisko: Joanna Starega-Piasek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Joanna Starega-Piasek - II kadencja 1993 - 1997
- Joanna Starega-Piasek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 6 Konin

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk 239)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 245)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, Pedagogika Spoleczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wiceminister pracy i polityki socjalnej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 6 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk 239) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 245) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1961, Pedagogika Spoleczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wiceminister pracy i polityki socjalnej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)