Jozef Bak

Imię i nazwisko: Jozef Bak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jozef Bak - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Unia Wielkopolan i Lubuszan

Okreg wyborczy: 14 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Poznan, 1978, Wydzial Rolniczy , sp. agrotechnika

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Wielkopolan i Lubuszan (Lista)
- posłowie z 14 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Poznan, 1978, Wydzial Rolniczy , sp. agrotechnika (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)