Jozef Cinal

Imię i nazwisko: Jozef Cinal
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jozef Cinal - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 34 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: posel V kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Rolnicze, Lodygowice, 1968, Ogolno-rolniczy

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 34 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z posel V kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Rolnicze, Lodygowice, 1968, Ogolno-rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)