Jozef Gutowski

Imię i nazwisko: Jozef Gutowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jozef Gutowski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. interwencji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Przysposobienie Rolnicze, Bogate, 1962, Rolniczy

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. interwencji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Przysposobienie Rolnicze, Bogate, 1962, Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)