Jozef Hermanowicz

Imię i nazwisko: Jozef Hermanowicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie "Chrzescijanska Demokracja"

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Chrzescijanska Demokracja

Okreg wyborczy: 19 Gorzow

Partia (wybory): Chrzescijanska Partia Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542)

Podkomisje: Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska, Gdansk, 1956, Wydzial Budownictwa Ladowego Konstr. Budowlana (techniczny)

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: renowacja obiektow zabytkowych

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie "Chrzescijanska Demokracja"
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Chrzescijanska Demokracja (Lista)
- posłowie z 19 Gorzow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Chrzescijanska Partia Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Gdanska, Gdansk, 1956, Wydzial Budownictwa Ladowego Konstr. Budowlana (techniczny) (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z renowacja obiektow zabytkowych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)