Jozef Kaleta

Imię i nazwisko: Jozef Kaleta
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jozef Kaleta - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Kaleta - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 11 Wroclaw

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1954, Wydzial Prawa, sp. prawo finansowe

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rektor Akademii Ekonomicznej, nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 11 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1954, Wydzial Prawa, sp. prawo finansowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rektor Akademii Ekonomicznej, nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)