Jozef Kowalczyk

Imię i nazwisko: Jozef Kowalczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Gornicze, Laziska Gorne, 1966, Eksploatacja Wegla

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: posel zawodowy X kadencji, operator sprzetu w Zarzadzie Portu Szczecin

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Gornicze, Laziska Gorne, 1966, Eksploatacja Wegla (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy X kadencji, operator sprzetu w Zarzadzie Portu Szczecin (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)