Jozef Meisel

Imię i nazwisko: Jozef Meisel
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 37 Gliwice

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o izbach lekarskich (druk 248, 249)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Zabrze, 1960, Wydzial Lekarski

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz medycyny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 37 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o izbach lekarskich (druk 248, 249) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Zabrze, 1960, Wydzial Lekarski (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz medycyny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)