Jozef Oleksy

Imię i nazwisko: Jozef Oleksy
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jozef Oleksy - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Oleksy - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Oleksy - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Oleksy - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 26 Siedlce

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: SGPIS, Warszawa, 1969, Wydzial Handlu Zagranicznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: hiszpanski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 26 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z SGPIS, Warszawa, 1969, Wydzial Handlu Zagranicznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z hiszpanski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)