Jozef Woroszczak

Imię i nazwisko: Jozef Woroszczak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Rolnicza, Wroclaw, 1966, Wydzial Weterynarii

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz weterynarii

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Rolnicza, Wroclaw, 1966, Wydzial Weterynarii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz weterynarii (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)