Juliusz Braun

Imię i nazwisko: Juliusz Braun
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Juliusz Braun - II kadencja 1993 - 1997
- Juliusz Braun - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 8 Kielce

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)

Podkomisje: Podkomisja ds. radiofonii i telewizji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Geologii

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 8 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Geologii (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)