Kazimierz Pekala

Imię i nazwisko: Kazimierz Pekala
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 24 Ostroleka

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat projektu ustawy budzetowej na 1993 r. w czesci dotyczacej pomocy spolecznej (druk 598)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Bialystok, 1965, Wydzial Lekarski, sp. II st. poloznictwo i choroby kobiece

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz sp. poloznictwa i chorob kobiecych

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 24 Ostroleka (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat projektu ustawy budzetowej na 1993 r. w czesci dotyczacej pomocy spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Bialystok, 1965, Wydzial Lekarski, sp. II st. poloznictwo i choroby kobiece (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz sp. poloznictwa i chorob kobiecych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)