Kazimierz Rostek

Imię i nazwisko: Kazimierz Rostek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 29 Rzeszow

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. funduszow pomocowych w EWG

Podkomisje: Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Ekonomiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 29 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. funduszow pomocowych w EWG (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Ekonomiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)