Kazimierz Switon

Imię i nazwisko: Kazimierz Switon
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Ruch Autonomii Slaska - Gornoslaska Chrzescijanska Demokracja

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Gornoslaska Chrzescijanska Demokracja

Podkomisje: Podkomisja ds. transportu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 102)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zaklady Techniczne - kurs radio tv, Katowice, 1950

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Ruch Autonomii Slaska - Gornoslaska Chrzescijanska Demokracja (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Gornoslaska Chrzescijanska Demokracja (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 102) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zaklady Techniczne - kurs radio tv, Katowice, 1950 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)