Krzysztof Blazejczyk

Imię i nazwisko: Krzysztof Blazejczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci

Podkomisje: Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja ds. radiofonii i telewizji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: I Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Kopernika, Bedzin, 1981

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z I Liceum Ogolnoksztalcace im. M.Kopernika, Bedzin, 1981 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)