Krzysztof Krol

Imię i nazwisko: Krzysztof Krol
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Krzysztof Krol - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Nr 1, Warszawa, 1990

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dziennikarz, korespondent prasy polonijnej, dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Nr 1, Warszawa, 1990 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz, korespondent prasy polonijnej, dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)