Krzysztof Putra

Imię i nazwisko: Krzysztof Putra
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne, Bialystok, 1982, technik mechanik

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: mistrz wydzialu doswiadczalnego - kierowanie pracami utrzymania ruchu wydzialow na produkcji, wykonywanie prototypow i oprzyrzadowan

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne, Bialystok, 1982, technik mechanik (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z mistrz wydzialu doswiadczalnego - kierowanie pracami utrzymania ruchu wydzialow na produkcji, wykonywanie prototypow i oprzyrzadowan (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)