Krzysztof Zabinski

Imię i nazwisko: Krzysztof Zabinski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 16 Torun

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska, Poznan, 1976, Wydzial Elektryczny, sp. automatyka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnetrznych

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 16 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska, Poznan, 1976, Wydzial Elektryczny, sp. automatyka (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnetrznych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)