Lech Kaczynski

Imię i nazwisko: Lech Kaczynski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Lech Kaczynski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 32 Nowy Sacz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 32 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1971, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)