Lech Pruchno-Wroblewski

Imię i nazwisko: Lech Pruchno-Wroblewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Polityki Realnej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Polityki Realnej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. reprywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510)

Podkomisje: Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji

Podkomisje: Podkomisja ds. egzekucji naleznosci budzetu panstwa

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418)

Podkomisje: Zespol do pracy merytorycznej nad tekstem projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)

Podkomisje: Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Sopot, 1967, Wydzial Morski, sp. organizacja i ekonomika przedsiebiorstw

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialalnosc handlowa

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Polityki Realnej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Polityki Realnej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. reprywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. egzekucji naleznosci budzetu panstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418) (Podkomisje)
- posłowie z Zespol do pracy merytorycznej nad tekstem projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Sopot, 1967, Wydzial Morski, sp. organizacja i ekonomika przedsiebiorstw (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialalnosc handlowa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)