Ludwik Turko

Imię i nazwisko: Ludwik Turko
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Ludwik Turko - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 11 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ochronie topografii ukladow scalonych, o rzecznikach patentowych, o zmianie ustawy o wynalazczosci (druk 184, 185, 186)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1966, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. fizyka teoretyczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 11 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ochronie topografii ukladow scalonych, o rzecznikach patentowych, o zmianie ustawy o wynalazczosci (druk 184, 185, 186) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1966, Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, sp. fizyka teoretyczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)