Marek Jurek

Imię i nazwisko: Marek Jurek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Marek Jurek - X kadencja 1989 - 1991
- Marek Jurek - IV kadencja 2001 - 2005
- Marek Jurek - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 14 Zielona Gora

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1983, Wydzial Historyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 14 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznan, 1983, Wydzial Historyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)